newPic

חדשות

תפילות ראש חודש אדר במקומות שונים ברחבי הארץ והעולם…

בראש חודש אדר הקרוב, ביום שישי א' אדר נקיים תפילות ראש חודש חגיגיות במספר מקומות ברחבי הארץ. ירושלים, גבעת שמואל, כפר עציון, ניו יורק ויוהנסבורג. בואו בשמחה!!!

תפילת ר"ח שבט

בראש חודש האחרון התקיימה תפילת ראש חודש חגיגית בגבעת עוז וגאון. שמחנו עם כל מי שהגיע, מתקרבים לראש חודש אדר….