newPic

חדשות

סדנת זוגות בקיץ הקרוב- לכל הפרטים

סדנת זוגות של בית המדרש להתחדשות היא סדנה המיועדת לבני זוג נשואים המבקשים להעמיק את הקשר ביניהם מתוך עבודה זוגית משותפת.

תוכניות 'השער' לשנת תשע"ז

חבורות עבודה ותפילה לגברים ולנשים ברחבי הארץ- לפרטים לחץ כאן תפילת שחרית מכוונת בימי ראשון ורביעי בירושלים- לפרטים לחץ כאן

ואני תפילה תשע"ו- טופס הרשמה לכינוס תפילה

כינוס תפילה, עבודה והכנת הלב לימים הנוראים לזכרה של דסי רבינוביץ' שיתקיים בכ"ד באלול (27.9) במתנ"ס אפרת: להרשמה לחץ כאן