השתלמויות והדרכה לקהילות ולבתי ספר

המעוניינים לקיים מפגשים והשתלמויות בנושא תפילה, מוזמנים לשלוח מייל לכתובת: eliraz.makor@gmail.com ואנו נחזור אליכם!