מפגשי ליל ירח מלא

תאריכים ומקום מפגש לליל ירח מלא יפורסמו בהמשך