תאריכי תפילות ראש חודש תשע"ז

ראש חודש חשון יום ד', א' בחשון
ראש חודש כסלו יום ה', א' בכסלו
ראש חודש טבת יום ו', א' בטבת
ראש חודש אדר יום א' ל' בשבט
ראש חודש ניסן יום ג' א' בניסן
ראש חודש אייר יום ה' א' באייר
ראש חודש סיון יום ו', א' בסיון
ראש חודש תמוז יום א', א' בתמוז
ראש חודש אב יום ב', א' באב
מיקום התפילות יפורסם סמוך יותר למועד. המעוניינים לקבל מסרון לנייד מוזמנים לשלוח את שמם לטלפון: 050-8229329