דפי עיון ולימוד בנושא : הכנסת אורחים

דפי עיון ולימוד בנושא : הכנסת אורחים

הכנסת אורחים     חדות שמחה. וירא  /  ר' שמחה בונים מפשיסחא   אל נא תעבור מעל עבדך. במס' שבת (קכ"ז): "מכאן שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה". שמעתי ממורי זצ"ל שכלל גדול