"אהבת עולם"- הכנה לתפילה/ רחלי וינשטוק

 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יא/ב

תניא נמי הכי אין אומרים אהבת עולם אלא אהבה רבה ורבנן אמרי אהבת עולם וכן הוא אומר 'ואהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד'

ספר התניא – חלק ראשון – פרק מג

והנה באהבה יש ג"כ שתי מדרגות אהבה רבה ואהבת עולם. אהבה רבה היא אהבה בתענוגי' והיא שלהבת העולה מאליה ובאה מלמעלה בבחי' מתנה למי שהוא שלם ביראה … אך אהבת עולם היא הבאה מהתבונה ודעת בגדולת ה' א"ס ב"ה הממלא כל עלמין וסובב כל עלמין וכולא קמיה כלא ממש חשיב וכביטול דבור אחד בנפש המשכל' בעודו במחשבתה או בחמדת הלב כנ"ל אשר ע"י התבוננו' זו ממילא תתפשט מדת האהבה שבנפש מלבושיה דהיינו שלא תתלבש בשום דבר הנאה ותענוג גשמי או רוחני לאהבה אותו ולא לחפוץ כלל שום דבר בעולם בלתי ה' לבדו מקור החיים של כל התענוגים

 

מה ההבדל בין אהבה רבה לאהבת עולם?

לפי בעל ה"תניא" אהבה רבה היא אהבה הפורצת מאליה, לעומת אהבת עולם שהיא אהבה הנוצרת מתוך התבוננות המעוררת את האהבה אף על פי שלא הייתה מצויה שם קודם.

לעיתים מתעוררת האהבה בספונטניות, וכאשר זה לא קורה- ניתן לעורר אותה עלי ידי הגדלת המחשבה הטובה על מושא האהבה.

לקראת התפילה, אתם מוזמנים לבחור למי אתם רוצים להעמיק את האהבה, זה יכול להיות דמות מסוימת, וזה יכול להיות לבורא עולם.

אפשר להשמיע ברקע את השיר "אהבת עולם תביא להם וברית אבות לבנים תזכור"-