אודות

"תשלח רוחך יבראון ותחדש פני אדמה"

(תהלים ק"ד)

בית מדרש להתחדשות קם בשנת 2002 על מנת להשפיע ולהיטיב את איכויות ההקשבה והדיבור בעולמנו. במהלך השנים יצרנו ופיתחנו שפה וכלי עבודה המותאמים למרחב האישי, לסביבה טיפולית, לעולם הדתי, ולסביבה החינוכית. כלים אלו ביכולתם להשפיע ולשכלל את אופני המפגש והשיח בשדות השונים בהם אנו חיים. אלה שבין אדם לחברו ואלו שבין אדם למקום. בעבודה עקבית, רצינית, בהפתעה ובתכנון מדוקדק אנחנו מלמדים כיצד להיפגש מחדש, ממקום של ענווה, בלימוד, בעזרת כלי אימון ובהתנסות ביכולת לנהל ולהוביל חבורות, קהילות וציוותי עבודה מתוך השראה ומוליכות רוח. בית מדרש להתחדשות ליווה עד היום כ-250 מוסדות, מקיים תוכנית להכשרת מורים, מלווה כ-60 חבורות תפילח ועבודה פנימית, וקהילות ברחבי הארץ ובמחוצה לה, ומקיים פעילות על בסיס שבועי על מנת לייקר את עמוד התפילה והעבודה שבלב בעם ישראל. בית המדרש להתחדשות הוקם ביוזמתו ובליוויו של הרב שמעון אדלר ז"ל, ראש מנהל החמ"ד. ובראשו עומד הרב של הרב דוב זינגר- ראש ישיבת מקור חיים. ליצירת קשר אתם מוזמנים לצלצל למזכירות בימים א – ה בין השעות 8:30 – 16:00 לטלפון 02-9934810