חודש טוב . ברוכים הבאים לתפילת הלל חגיגית
של בית מדרש להתחדשותלפרטים ושאלות ניתן לפנות למייל- aviad.makor@gmail.com

חודש טוב ומבורך!!