הכנה לתפילה- קריאה בשם/ צוות בית מדרש להתחדשות

הכנה לתפילה: קריאה בשם

הנחיות:

לפנות בשם לאחד מהחברים.

לפנות להשי"ת בשם. [ אבא, רחמן, אהוב,  עונה עשוקים, עוזר דלים, משמח לבבות, אל מפתיע]

לפנות גם עם הכתובות של המעון. שלום … כאן…. [  אלהי העשוקים, כאן איש עסקים, אלהי התינוקות, כאן אבא שמח, אלוה קרוב ורחוק, כאן המנסה להתקרב. אל מפתיע , כאן המנסה להרפות]

פניה בשם אל אחד מבני החבורה שיתפלל עלי על משהו.