הכנה לתפילה: תרגול נשימות חדו"ה/ אורלי מלכיאל

 

נשימות חדו"ה – על פי הרב גינזבורג מתוך הספר "אשא עיני" וע"פ הקלטות סוד הנשימה – חדו"ה

המטרה – ללמוד להתחבר בעומק, מתוך עולם המעשה לעולם של קדושה, להכין מקום פנימי לתפילה. מומלץ לסיים את התרגיל בתפילה אישית, לפתוח בתודה ואחריה בקשות פרטיות וכלליות. מוקד ההתבוננות החבד"ית הוא בהשתפכות הלב נוכח פני ה' בתפילה.

בעקיפין זה מסייע גם לחנך את עצמינו להיות שרויים ומרוכזים במקום ובדבר שבו אנו מצויים, ולדעת להחליף סערת רגשות בשלווה ותפילה.

 

השלבים: נשימות לפי סדר: נשימה –ח, נשימת אויר נקי, טהור, שפע אלוקי. וכנגד השאיפה לתיקון ולעבודת ה' ברוחניות. (ואותיות)

בלימה – ד, התבוננות בקליטת השפע האלוקי באברי הגוף הפיסיים והרוחניים.

נשיפה – ו, הוצאת הפסולת הפיסית והרוחנית, השארת הטוב.

מנוחה- ה, מנוחה קצרה מלאות מן השפע והתיקון ומיד – שאיפה חדשה בגשמיות – אויר וברוחניות – שאיפה לקיום תורה ומצוות לקרבת ה' וכו'

 

כמה כוונות פרטיות של נשימת חדוה:

ספירה פשוטה במחשבה מ-א עד ח, א –ד וכו'

  • ספירה לפי סדר א"ב "נעוץ סופן בתחילתן" מתאים ל"אני ראשון ואני אחרון". א-ח ט-יב וכו'.
  • ספירת אותיות של הפסוק "שמע ישראל" כשהמילה אחד בסוף נספרת כ- 1.
  • ספירת התבות שבפסוק יג מדות הרחמים: "ויעבר ה' על פניו ויקרא ה'ה' אל (שמות קדש)

רחום וחנון ארך אפים – (מדות עצמיות בצורת פעול)

ורב חסד ואמת נצר חסד לאלפים – (המשכת חסדים טובים)

נשא עון ופשע וחטאה ונקה" – (סליחה מחילה וכפרה) לעי' ברמבן

  • ספירת תבות של 4 פסוקים יסודיים:

"כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו" (דב' ל ד) ("אואס ב"ה מאיר בכתר ובחכמה בקרוב מקום כנודע, והיינו בכללות, אך בפרטיות, בכתר הוא קרוב מאד")

"שויתי ה' לנגדי תמיד" (תה' טז ח) (בחכמה, ששם מדת השתוות בכל, שכולא קמיה כלא חשיב).

"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד"

"כל הנשמה תהלל ה'"