הכנה לתפילה- חימום/ צוות בית מדרש להתחדשות

לעניות דעתי הכנה לתפילה מקבילה למושג 'חימום'.

כמו שעושים חימום לפני פעילות גופנית כך יש לעשות חימום לפני פעילות רוחנית.

מה מחממים?

  • את הכלי – הגוף – אפשר לשחרר את הגוף לקראת הפעילות, אפשר לעבור שלב שלב על ברכות השחר עם הפעולה המלווה על פי שו"ע…

את הקול – גם חימומים של פיתוח קול, צעקה או ניגון

  • את המוחין – הבתוננות בתפילה, דיבור על תפילה, לימוד של ענייני עבודת ה' או עיון תפילה – במילים מסוימות, מבנים או תכנים. אפילו בלומר בפה "עכשיו אני נכנס לתפילה".
  • את הקשר – תפילה היא מפגש עם ה'. הרבה מאוד מההכנות מנסות להכניס אותנו לתדר של הקשר. קשר, מפגש, הם מצב נפשי, וההכנה מיועדת להכניס אותנו למצב זה. למשל, "אני __________ ואתה ___________". וכן כל ה"תרגילים" שפותחים את הדיבור בין המתפללים. זה יכול להיות להסתכל על מישהו ולהגיד לו בוקר טוב, או שיתוף אישי, או לקבץ דברים להתפלל עליהם אחד מן השני. גם דמיון של "דע לפני מי אתה עומד" מנכיח את ה"אתה".