לו"ז חודש כסלו- חורף

לו"ז כסלו- חורף

   

לו"ז חשון