תפילת ר"ח אלול

ובבוא אלול אלינו ריח סתיו עלה… תודה על הניחוחות מתפילת ראש חודש משותפת. ליוסי פרומן, לקהילת תקוע ולכל הבאים בשעריו. נתראה בשמחות בקרוב ממש. כינוס תפילה ועבודה…