נעשה אדם- הקדמה

1 – נעשה אדם – הקדמה

 כו  וַיֹּאמֶר אֱלֹקִים נַעֲשֶׂה אָדָם

בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ

וְיִרְדּוּ בִדְגַת הַיָּם וּבְעוֹף הַשָּׁמַיִם וּבַבְּהֵמָה וּבְכָל-הָאָרֶץ וּבְכָל-הָרֶמֶשׂ הָרֹמֵשׂ עַל-הָאָרֶץ.

 כז וַיִּבְרָא אֱלֹקִים אֶת-הָאָדָם בְּצַלְמוֹ

בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתוֹ

זָכָר וּנְקֵבָה בָּרָא אֹתָם.

 (בראשית א כו(

  1. אילו שאלות / קושיות עולות מקריאה של הקטע?
  2. מה המשמעות של "נעשה"

במי נמלך?

ויאמר אלקים נעשה אדם
במי נמלך?
רבי יהושע בשם ר' לוי אמר: במלאכת השמים והארץ נמלך.
משל למלך שהיו לו ב' סנקליטים (יועצים- שמים וארץ) ולא היה עושה דבר חוץ מדעתן.
רבי שמואל בר נחמן אמר: במעשה כל יום ויום נמלך.
משל למלך שהיה לו סנקתדרון (כנראה חבורת יועצים) ולא היה עושה דבר חוץ מדעתו (אולי צ"ל דעתם).
ר' אמי אמר: בלבו נמלך.
משל למלך שבנה פלטין ע"י ארדכל, ראה אותה ולא ערבה לו על מי יש לו להתרעם, לא על ארדכל אתמהא?! הוי, ויתעצב אל לבו.
אמר רבי אסי:
משל למלך שעשה לו סחורה על ידי סרסור והפסיד, על מי יש לו להתרעם לא על הסרסור אתמהא?! הוי, ויתעצב אל לבו:

מדרש רבה פרשה ח, פסקה ג

רבי יהושע דסכנין בשם רבי שמואל אמר: בנפשותן של צדיקים נמלך,

בראשית רבה, פרשה ח', פסקה ז.

  1. מהן האפשרויות, במי נמלך הקב"ה
  2. מה המשמעות של כל אחת מהאפשרויות? מדוע כל חכם מחדד

הבעל שם טוב

מייסד החסידות – רבי ישראל בעל שם טוב – אמר על הביטוי "נעשה אדם", לא למלאכים הופנה ביטוי זה, אלא לאדם עצמו. אמר הבורא לאדם: בוא, אני ואתה יחד, נעשה אדם – שנינו ביחד נעשה ממך אדם. אנא ממך, השתדל להיות אדם, תן גם אתה את חלקך. לגבי כל שאר הברואים, באה הבריאה כ"פקודה", כ"צו": "יהי אור", "תדשא הארץ" וכו' אבל כאשר מגיע הבורא לאדם, אין עוד לשון "צו" ו"פקודה", לא נאמר "יהי אדם" אלא "נעשה אדם". הקב"ה קורא לאדם להיות שותף עמו בעשיית האדם