WhatsApp Image 2021-03-10 at 15.45.15
לוגו עיריית ירושלים

ברוכות הבאות!

מעמד תפילת נשים לגאולה שלמה
"בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל"

יום חמישי | כ"ז אדר, 11.3 | 16:00
יתכן עיכוב של מספר דקות עמכן הסליחה

ילוו בניגון הרב שלמה כ"ץ

והרכב א'קליינר בענד

הרב דוב זינגר

הרבנית ימימה מזרחי

הרב שמואל אליהו שליט"א

קרדיט- עמנואל מיימון

חדש!

'ואני תפילה'

התפילה היא כמו שריר שניתן לעבוד עליו,
רוצים למצוא מקום כנה ועמוק יותר לתפילה שלכם?
קורס הכנה לתפילה (דיגיטלי)
מאת הרב דוב זינגר והרב יוסי פרומן.
לקבלת שיעור ראשון חינמי ולפרטים נוספים:

'בית תפילה'- בית ועד לעבודה שבלב לזכרו של דוד גולובנציץ ז"ל