ישיבת חיצים

ש ש שלאביעד, הרב דב, דן נבו, וכל העוסקים במלאכת הקודש !
רציתי להביע בפניכם תודה גדולה על הזדמנות מדהימה להשתתף במסע מופלא אל התפילה,
מסע שפתח נתיבים רבים –
נתיב לתפילה, נתיב לנפש, נתיב למפגש עם עצמנו, נתיב למפגש עם הקב"ה, נתיב למפגש עם חברנו לצוות, נתיב להקשבה,
נתיב לבקשה, נתיב להתפללות, נתיב למילים שבתפילה, נתיב לחשיבה על עולמם של תלמידנו, נתיב לקושי שלהם ושלנו בתפילה, נתיב לאפשרות לצאת מהקופסה, נתיב להתחדשות, נתיב לקשר, נתיב ללמידת עמיתים, נתיב למוטיבציה מחודשת לעסוק ביתר שאת בתפילה בישיבה, נתיב לבניית אפיקים חדשים לתפילות שלנו ושל תלמידינו.
ההשתלמות בישיבה שהנחה אותה דן למרות שהייתה קצרה, הייתה נוגעת, מחברת ופותחת. הכנס היה מעולה, בתחילתו התרוממנו לגובהה של תפילה ממקום אחר, בהמשך הרב דב הניח את הקושי על השולחן ואפשר לנו להביט בו במבט ישיר ועמוק, ובסוף זכינו לחשיבה מחודשת ולמידת עמיתים.
תודה על הכל !
זימנתם אותנו לעבודה משמעותית בתוכינו על עניין התפילה בישיבה, ואנחנו בהחלט מחכים לכל דבר נוסף שתחברו אותנו אליו בעניין בהמשך.
אני אישית אשמח להמשך הקשר ובע"ה אענה בחיוב לכל שיתוף פעולה או דברים נוספים שתזמנו אותי אליהם.
חזקו ואמצו !
שריאל בן ניסן
ראש ישיבת חיצים.