תפילה אישית

בע"ה. מרחשוון התשעה שתף את ה'

תפילה אישית

פתיחה: מזמור ל..____________

במה אני משתף? על איזה נושא אני בא לדבר עם ידיד נפש אב הרחמן?

________________________________________________

________________________________________________

לשלוח חץ לרקיע. של תקוה, של בקשה, שאלה אינסופית. לעמעם את החיץ שבין שמיים לארץ, לפסוע מעבר לכאן ועכשיו. בדומיה, בתהילה. (א. מ. נאמן)

 

פירוט הבקשה:

_______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

התקווה שלי / אמירת תודה:

______________________________________________

_______________________________________________

בע"ה. מרחשוון התשעה שתף את ה'

תפילה אישית

פתיחה: מזמור ל..____________

במה אני משתף? על איזה נושא אני בא לדבר עם ידיד נפש אב הרחמן?

________________________________________________

________________________________________________

לשלוח חץ לרקיע. של תקוה, של בקשה, שאלה אינסופית. לעמעם את החיץ שבין שמיים לארץ, לפסוע מעבר לכאן ועכשיו. בדומיה, בתהילה. (א. מ. נאמן)

 

פירוט הבקשה:

_______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

התקווה שלי / אמירת תודה:

______________________________________________

_______________________________________________