ארכיון עבור ‘סלידר’ קטגוריה

272013,אוג
חבורות עבודה ותפילה 13
חדשות

חבורות עבודה ותפילה

ברחבי הארץ נפגשים אנשים לדבר ולהידבר איש אל רעהו דבורים היוצאים מהלב ונכנסים אל הלב, דבורים העוסקים במקום הנפשי והרוחני שבו הם נמצאים, במקום אליו היו רוצים להגיע ובדרכים השונות והמגוונות להגיע לשם כיחידים וכחבורה.

272013,אוג
תוכניות והרשמה 13
חדשות

תוכניות והרשמה

בית מדרש להתחדשות מציע אפשרויות ללימוד במעגלים שונים.
המפגשים כוללים לימוד המבקש למשוך את הלומדים והנלמד לתוך חייהם, לימוד המתורגם לעצות, לתפילות ולדבוק חברים.

302013,אוג
תפילה 13
חדשות

תפילה

הלימוד מושתת על מקורות מהמקרא, חז"ל, הספרות החסידית, ועוד, והוא כולל הקשבה למקורות הנלמדים, אישושם, העמקה בהם, והפנמתם לחיים האישיים של הלומדים.