דפי עיון ולימוד בנושא : בין המצרים

דפי עיון ולימוד בנושא : בין המצרים

שלב א  – לימוד דיאלוגי:   משנה, מסכת סוטה פרק ט'-                                       
ספר מאור עינים – פרשת ויצא ויצא יעקב מבאר וגו' ויחלום וגו' והנה מלאכי אלהים וגו'. … דנודע שהאבות הסתכלו בעין שכלם הגדול וצפו כל הדורות עם כל התלאות והגליות
ספר שיח שרפי קודש (לרבי לוי יצחק בנדר) – בין המצרים אדומו"ר ר' בעריש מביאלע זצללה"ה אמר בש"ק פ' פנחס, איתא בגמ' (ברכות דף מ"ג) פסיעה גסה נוטלת א' מת"ק
  תלמוד בבלי מסכת יומא דף נד/א אמר רב קטינא בשעה שהיו ישראל עולין לרגל מגללין להם את הפרוכת ומראין להם את הכרובים שהיו מעורים זה בזה ואומרים להן ראו
  ספר ליקוטי מוהר"ן – מהדורא קמא סימן ריז (סוֹף מַלְאֲכִי) זִכְרוּ תּוֹרַת מֹשֶׁה רָאשֵׁי – תֵּבוֹת תַּמֻז חָסֵר וָאו, כִּי אָז בְּתַמּוּז צְרִיכִים לְהַמְשִׁיךְ הַזִּכָּרוֹן לְתַקֵּן הַשִּׁכְחָה, כִּי אָז