דפי עיון ולימוד בנושא : גשם

דפי עיון ולימוד בנושא : גשם

למטר השמים תשתה מים פסוקי הגשם בספר דברים טומנים בחובם לא מעט על הקשר ביננו לבין הבורא יתברך. ניסינו לקרוא את הפסוקים בקריאה יחפה וראשונית, ודרכם לחדד ולהעמיק משהו מהקשר
ביחידת לימוד זו עסקנו בעיקר בנושא 'תפילת תחנונים' איך אנחנו עומדים מול ה' יתברך בבקשנו מים. עיינו בחז"ל ובר' נחמן מברסלב. "אם יתן ה' יתברך – יתן, אם לאו –
בשני המפגשים הקודמים למדנו על שתי הבנות במשמעות הגשם והקשר שהוא יוצר עם הקב"ה. היום אנחנו נראה כיצד נראה הקשר במצב המצער שבו אין גשם. בגמרא במסכת תענית קיימת סדרה
  א . תלמוד בבלי מסכת תענית דף יח/ב מעשה שאמרו לו לחוני המעגל התפלל שירדו גשמים אמר להם צאו והכניסו תנורי פסחים בשביל שלא ימוקו התפלל ולא ירדו גשמים
בבלי / תענית  / כג,א       אבא חלקיה בר בריה [בן בנו] של חוני המעגל הוה [היה], וכי מצטריך עלמא למיטרא הוו משדרי רבנן לגביה, ובעי רחמי, ואתי מיטרא [וכאשר