דפי עיון ולימוד בנושא : חלומות

דפי עיון ולימוד בנושא : חלומות

לא לחינם משתמשת התורה במילה "פתרון" בכדי לתאר את פירוש החלום – הפועל הזה מלמד אותנו להתייחס לחלום כאל סוג של שאלה או חידה. רוב החלומות שאנו חולמים, בניגוד לחלום
  הראי"ה קוק, אורות הקדש, שער שני / היגיון הקודש, נג   ה ח ל ו מ ו ת   ה ג ד ו ל י ם   י ס ו ד   ה ע ו ל
רבי נחמן אמר לרבי נתן פעם שכל תורה שהוא לימד היא איזה פירוש לחלום שהוא חלם. אין לנו הרבה תיאורי חלום שלו אבל באלו שיש לנו אפשר ממש לראות את
החלום הוא אחד משישים בנבואה, יש פה סוג של תקשור עם תודעה רחבה יותר מהתודעה שלנו. מבחינת ההרגשה יש הבדל גדול האם אני בתוך החלום או שהחלום בתוכי, הדבר בולט