דפי עיון ולימוד בנושא : טו באב

דפי עיון ולימוד בנושא : טו באב

"בני יששכר" מאמרי חודש תמוז – אב מאמר ד – בתולה במחול- "אמרו רז"ל לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים שבהן בנות ישראל יוצאות וכו', טרם
  משנה מסכת תענית פרק ד משנה ח   אמר רבן שמעון בן גמליאל לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים שבהן בנות ירושלם יוצאות בכלי לבן