דפי עיון ולימוד בנושא : י"א בחשון

דפי עיון ולימוד בנושא : י"א בחשון

היום, לכבוד היארצייט של רחל אמנו חשבתי לנכון לפגוש אותה בדרך אפרתה, כיום בתחילת הסידורים אנו רגילים שיש את מודה אני, ברוב הסידורים המסורתיים ההתחלה היא דווקא בתיקון חצות. זו
  "תורה אור", לאדמו"ר הזקן. פרשת ויצא: "וללבן שתי בנות וגו'. הנה לאה ורחל הם אותיות המחשבה ואותיות הדבור. שהם עלמא דאתכסיא ועלמא דאתגליא ….וזהו ענין בארצות החיים. ב' ארצות.