דפי עיון ולימוד בנושא : פורים

דפי עיון ולימוד בנושא : פורים

 פירושים רבים נכתבו על המגילה, רובם ככולם עוסקים בהבנת המאורעות ברמת הפשט או הדרש ובמסר ההסטוריסופי, הרעיוני של ה' הניצב 'מאחרי הקלעים' הטמון בין שיטי המגילה. הדברים להלן הם ניסיון
  הלימוד שלנו היום על השמחה מחולק לשלושה "דורות" שונים: בהתחלה אנחנו נקרא על דוד שמעלה את ארון האלהים בעודו "מפזז ומכרכר", כשמצד שני לאשתו מיכל יש דעות אחרות לגבי
מתורת רבנו הננמ"ח מוהר"ן מברסלב זיע"א וממעיין הנובע הוא ניהו תלמידו הק' מוהרנ"ת מנעמירוב זיע"א ומעמק החכמה אדמו"ר הק' מוהרש"ב מפשיסחא זיע"א לכבוד יום ה-פורים הבעל"ט בעהי"ת       * א ד ר   ה ת
מעשה מחוזה בכוכבים הנקרא "וירוש ביט" שבא פעם לעיר אחת והלכו אליו כל תושבי העיר כל אחד לשאלו עצה על מצוקתו ומכאוביו, באותה עיר דר עני מרוד וירא שמים, שישב
  שמחת ישראל, חלק ב' – מאמרי שמחה || ר' שמחה בונם מפשיסחא במשנה בפאה (ח', ט'): 'מי שאינו חיגר או סומא ועושה את עצמו כאחד מהם אינו מת מן הזקנה
  תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יב/א שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה אמר להם אמרו אתם אמרו לו מפני