דפי עיון ולימוד בנושא : פסח

דפי עיון ולימוד בנושא : פסח

שפת אמת על פרשת יתרו, כוונת מצות עשה ולא תעשה "בפסוק זכור את יום השבת, אמרו חז"ל בשבת ניתנה תורה זכור בעיצומו של יום.. שבת יומא דזכירה ומביא זכרון לאיש
  "אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה" (מתוך תפילת ש"ע)   אמר רבא: לעולם ילמוד אדם תורה במקום שלבו חפץ שנאמר 'כי אם בתורת ה' חפצו'. ואמר רבא: בתחילה
  עבורי, המשפט המכונן של ההגדה הוא האתגר "לראות את עצמנו כאילו אנחנו יצאנו ממצרים". מה המשמעות של ההוראה הזו? כשאנחנו אומרים "ליל הסדר היה טוב" – למה אנחנו מתכוונים?
הלימוד מוקדש לבחירה. בחירה קשורה ליציאה לחרות, ליציאת מצרים, וגם "לקפיצת נחשון" בה עסקנו ביחידות האימון לקראת שביעי של פסח. ניסינו ללמוד את מהותה של בחירה ואת התנועה שמלווה אותה
 נתבונן רגע על המתרחש בליל הסדר. מה האתגר המרכזי בליל הסדר? איפה אנחנו עומדים בליל הסדר? מאיזה מקום אנחנו אומרים את ההגדה? בליל הסדר אנחנו נוהגים כבני מלכים: כלים מיוחדים,
בחרנו להתכונן לקראת פסח דווקא דרך הלימוד הכי פשוט – דרך הגדה של פסח. לשם כך נדרש אומץ. הגדה של פסח היא יצירה בית מדרשית באופייה. ננסה לפגוש אותה, את