דפי עיון ולימוד בנושא : תורות ר' נחמן מברסלב

דפי עיון ולימוד בנושא : תורות ר' נחמן מברסלב

מפתיע לשים לב לעובדה שאנחנו מכנים – בשפה היומיומית שלנו – חפצים שאינם מדברים בשם "דומם". מפתיע, משום שלכאורה דוממים אינם על ציר הדיבור כלל. ובכל זאת. שם נוסף הוא
    "כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בהשכל של כל דבר". מהו השכל? ר' נחמן מציע שיש בכל דבר שכל וחכמה. כלומר: לכל דבר בעולם יש את הנקודה שלו,
 נקרא את תורה קנה, וננסה למשש את המושגים המרכזיים המופיעים בה: "ארך אפיים", "אמונה", "קרקע" וכו'. ב"למשש" אותם אני מתכוון שניתן להם ממשות שלא משאירה אותם רק כערך מילוני. דרך
 בתורות של רבי נחמן יש מושגים שחוזרים על עצמם,  אבני יסוד.  ראינו בעבר כמה מילים כאלו,  מילים כמו 'בחינת'  'הנ"ל'  ' העיקר המעשה'.  יש מושג נוסף בברסלב, שנקרא 'ללכת עם
המושג הבסיסי שרבי נחמן מתייחס אליו בקטע להלן הוא יישוב הדעת. בעיני ר' נחמן זהו הבסיס לעבודת ה', והעדרו הוא מה שמרחיק אנשים מה' יתברך. החיים הינם מרוץ סוחף ותובעני שלוקח
  מקורות     היום אנחנו עוסקים בשמחה. מי היה המומחה הגדול, לטוב ולרע, לשמחה? – ר' נחמן. ר' נחמן שהכיר גם את הפסגות של השמחה וגם את הפסגות של