תלמידים והורים יקרים

ברוכים הבאים

חידון 101

שלב הנבחרות

תשפ"א

הנחיות להשתתפות הצופים מהבית:

חידת רוחב

את התשובה יש לשלוח לנציג המחזור:

משה אימבר 05212578801

פדיה סמט 0556873520

עמית יחיאלי 0559176360

נטע סמט 0556605494

חידת שירים

מלאו בטופס את הסוגיה הקשורה לכל שיר

חידת בקיאות

את התשובות לחידות יש לשלוח למספר

050-686-8514​

חידון קהות ישיבתי

יש להירשם באופן הבא:

ציון המחזור ולאחר מכן שם מלא

דוגמא – לו משה זוכמיר,
שם שלא יכתב באופן נכון, יפסל

דידן נוצח!