אסיף לשנה/ הרב חיים וולפסון, הרב אוריאל עיטם והרב שי גניזי

העבודה בנויה על ההסתכלות של אדמור הזקן בתורותיו על ראש השנה כ'ראש' של כל השנה. העובדה שהשנה היא כגוף אחד שיש לו חיות אחת, וכל הימים בשנה מביעים את הנקודה הזו. זה שהשנה היא יחידה אורגנית של זמן שכל הימים בה מהווים מכלול שלם, מזמין את עבודת האיסוף לשנה כולה מתוך ניסיון לחוש מה עבר עלינו ומה היה כאן. רגע לפני ראש השנה אנחנו מקבלים הזדמנות להסתכל אחורה על כל זה ולנסות לראות מה הפרצוף של השנה הזו. ומתוך כך להתכוונן לשנה הבאה.

א. הסתכלות על היום, האם היה אירוע מסוים שקרה היום, רגש שהתעורר שאפשר לציין שהיה משמעותי. משהו שאני מרגיש שאני יכול לציין אותו בסוף היום כדבר משמעותי.

האם הוא מחדש לי משהו על עצמי, על היום כולו?

 

איסוף של השנה

כל אחד עם עצמו

א. לאסוף אירועים שהתרחשו במשך השנה, עם עצמי, עם המשפחה, הקרובה, הרחוקה, עם מעגלי קשר נוספים, קהילה, עבודה.

אירועים בעם ישראל שהיו משמעותיים, בעולם.

האם יש תמונות מסוימות שחקוקות  מהשנה.

ב. רגשות – האם מתעורר רגש מסוים כלפי הארועים/ התמונות האלו. איזה רגשות מתעוררים?

ג. בנוסף לאלו, האם היו צמתים שעמדתי בהם במשך השנה? מה הכרעתי?

ד. לשים לב האם תוכ"ד האיסוף משהו מפתיע אותי? מה מפתיע? מה מפתיע במה שמפתיע?

ה. לבחור שנים או שלושה דברים שהיו משמעותיים שצצים מתוך האיסוף כולו.

 

בזוגות (אחד מתאר בן הזוג מילד את התחושות דרך השאלות וההקשבה)

לשתף באחד הדברים, לתאר את הדבר לחבר. את הרגשות שעולים ממנו, להרחיב את התמונה, איזה מחשבה יש לי על הזמן הזה.

איזה זיכרון זה מעורר? נעים או לא נעים.

מה חדש לי בזה?

מה זה אומר לי עלי? איזה נקודות חוסן אני פוגש שם, איזה נקודות חולשה.

איך אני רואה את זה בעוד עשר שנים?

 

חתימה

לומר את זה בשלושה משפטים

 

בקשה

איזה בקשה עולה מתוך הדברים? מה אני מבקש בזה?

מה אני מבקש מעצמי?

איך זה יראה כשזה יקרה, לתאר סיטואציה שבה זה אכן מתגשם.

  • אפשרות – לבקש את זה כמו ילד קטן, בלי חשבון.

 

איחול

השני מאחל שנה טובה, על הדבר שהוא שמע מחברו.