ברכת השמיטה: עבודה פנימית לפרשת "בהר"/ יוסי פרומן

לאחר עיון בפסוקי מצוות שמיטה, כולל אלו שבסוף מצוות יובל (א- ז, כ – כב):

1. לבחור דבר שברצוני לשמוט אותו זמנית – חפץ, הרגל, מערכת יחסים וכו
2. להגדיר זמן לשמיטה – ובשנה השביעית…
3. להגדיר 4 דברים שאסור – לא… ולא… ולא… ולא
4. מה מותר שם- והיתה שבת הארץ לכם לאכלה
5. מה הקושי שזה מעורר – וכי תאמרו…
6. מה ברכה שאני מתפלל שהשמיטה הזאת יכולה להביא איתה – וציוויתי את ברכתי…