יב' שערים של הכנה לתפילה/ הרב דוב זינגר

 

הכנה לתפילה א'

משנה, ברכות, פרק ה 

אֵין עוֹמְדִין לְהִתְפַּלֵּל אֶלָּא מִתּוֹךְ כֹּבֶד רֹאשׁ. חֲסִידִים הָרִאשׁוֹנִים הָיוּ שׁוֹהִים שָׁעָה אַחַת וּמִתְפַּלְּלִים, כְּדֵי שֶׁיְּכַוְּנוּ אֶת לִבָּם לַמָּקוֹם….

 

המאירי שם:

ופי' שוהין מתעכבין ר"ל שהיו מתעכבין קודם התפלה שעה אחת כדי לישב דעתם ולהשקיט מחשבותם ואז יתחילו בתפלה

 

ספר השל"ה הקדוש, מסכת תמיד, פרק נר מצוה (ט)

וכיצד מכינים את הלב, קודם שיקום להתפלל ישב מעט בטל ודומם ויסיר מחשבותיו מלבו, ויתחיל לחשוב בגדולת מי שאמר והיה העולם ובנפלאותיו ונוראותיו וגבורותיו וחסדיו אשר עשה לעמו. ויחשוב בטובות ובחסדים שגמלו בחסדו הגומל לחייבים טובות, מכמה צרות הצילהו מחלאים רפאהו מטובו הטיבוהו, והוא לא כגמול השיבו, כי האל גמלו טובה והוא גמלו רעה. ויחשוב בגריעות ופחיתות עצמו בערך בוראו, כי במה נחשב הוא עלה נדף וקש יבש. ויחשוב שעתה הוא רוצה לקום אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו שאלותיו ובקשותיו, ומן הדין הוא אינו כדאי וראוי לעמוד לפניו, לולי גודל חסד ושלמות הבורא שהרשהו וצוהו בכך עם היותו מקצר בעבודתו. ואחר כל זה יקום ויתפלל

 

ספר מסילת ישרים פרק יז

בדרכי קנית הטהרה ומן המעשים המדריכים את האדם לבוא לידי מדה זו, הוא ההזמנה לדברי העבודה והמצות, והיינו, שלא יכנס בקיום המצוה בפתע פתאום שאין דעתו עדין מיושבת עליו ויכולה להתבונן במה שהוא עושה, אלא יזמין עצמו לדבר ויכין לבו במתון עד שיכנס בהתבוננות ואז יתבונן מה הוא הולך לעשות ולפני מי הוא הולך לעשות, שהרי בהכנסו בעיון הזה, קל הוא שישליך מעליו הפניות החיצוניות ויקבע בלבו הכונה האמיתית הרצויה. ותראה שהחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם תפלתם ואחר כך מתפללים, כדי שיכוונו לבם למקום. ובודאי שלא היו פונים שעה אחת לבטלה, אלא מתכוונים ומכינים לבם לתפלה שהיה להם להתפלל, ודוחים מעליהם המחשבות הזרות ומתמלאים היראה והאהבה הצריכה, ואומר (איוב יא): אם אתה הכינות לבך ופרשת אליו כפיך:

 

הכנה לתפילה ב'

בספר כוונת האר"י ז"ל כתוב קודם כל תפלה יקבל עליו מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך ויכוין לאהוב כל אחד מישראל כנפשו ואם יש איזה צרה ח"ו בביתו או בבניו ישתתף בצערו ויתפלל עליו. וזו סגולה אמיתית שיקובל תפלתו כמו תפלת כל ישראל. ע"כ יאמר פסוק זה:

 

הֲרֵינִי מְקַבֵּל עָלַי, מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁל וְאָהֲבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ:

 

ננסה להתרכז כרגע לא בכל ישראל אלא רק בבני החבורה שעמם אנו מתפללים היום.

אם נזכה לקבל על עצמנו את האהבה כלפי מי שלפנינו מה זה  יכול להשפיע על התפילה? נסחו זאת במילה אחת.

נסו לדמיין את מהלך התפילה .מה מצפה לנו   בסליחות  לאחר מכן בשלבים השונים של התפילה.

מה יאפשר לי להיות יותר נוכח בתפילה יותר מרוכז יותר מתפלל ?

 

הכנה לתפילה ג'

 

נחלק את עבודת ההכנה לרבדינו השונים

 

                גוף      שב בנחת הנח כל אבר במקומו כפות רגלים ירכיים

                          רכך את  המגע עם הכסא

          כתפיים

                             צוואר

 

נשימה  נשימות עמוקות  הכנס אויר דרך האף לחלל הבטן והוצא אותו לאט לאט דרך הפה

כל פעם שאתה נושף הוצא עם האויר מחשבות עודפות

 

לב      דמיין לעצמך את עצמך מתפלל בהתרגשות ובלב פתוח 

 

 

הכנה לתפילה ד'

 

נחלק את עבודת ההכנה לרבדינו השונים

  

גוף      שב בנחת הנח כל אבר במקומו כפות רגלים ירכיים  

                    רכך את המגע עם הכסא

                   עמוד שדרה – עבור עליו בהרגשתך זהה מקומות 'תפוסים '  

                             כתפיים

          צוואר

 

נשימה  נשימות עמוקות  הכנס אויר דרך האף לחלל הבטן  והוצא אותו לאט לאט הפה  

כל פעם שאתה נושף הוצא עם האויר  מחשבות עודפות

 

 

הקול קול יעקב

התכוונות קולית         בשעה 625  נתכנס לרכוז משותף בשיתוף  הקול הקודם למילים

                                      הנחיות ינתנו בעל פה.

 

סדר  התנועות  –   חולם   .  פתח  .  צירה  .  חיריק  .  קובוץ .

 

 

הכנה לתפילה ה'

הרפיה

התבוננות  – נר

 

 

נֵר ה'  נִשְׁמַת אָדָם חֹפֵשֹ כָּל-חַדְרֵי-בָטֶן:

 

התפילה המתמדת של הנשמה.

 

התפלה המתמדת של הנשמה

מתאמצת היא תמיד

לצאת מן העולם אל הגילוי,

להתפשט

על כל כחות החיים של כל הרוח והנפש וכל כחות חיי הגויה כולה,

והיא משתוקקת

ג"כ לגלות את מהותה וכח פעולתה על כל הסביבה, על כל העולם והחיים.

 

הכנה לתפילה ו'

שער הכוונות – דרושי תפלת השחר דרוש א

 

ונבאר עתה כללים שיש בסדר תיקון תפלת השחר

דע כי מן תחילת התפלה עד ברוך שאמר הוא עולם העשיה

ומברוך שאמר עד יוצר אור הוא עולם היצירה

ומן יוצר אור עד סוף ברכת אבות הוא עולם הבריאה

ושאר כל העמידה הוא עולם האצילות …….

 

…ומן אשרי יושבי עד תפלה לדוד חוזר להיות עולם הבריאה

ומשם עד אין קדוש כה' חוזר להיו' עולם היצירה

ומשם עד עלינו לשבח הוא עולם העשיה

 

 

על פי האר"י ז"ל חלקי התפילה השונים הם תחנות שונות במסע התפילה מלמטה למעלה ובחזרה

 

הכנה לתפילה ז'

אל המפגש ובחזרה

שבו בחברותות תארו את השלבים השונים לקראת מפגש.

מעולם העשיה  עד לאצילות – להיות אצל.

דברו קצת על המפגש עצמו ומה יכול לסייע  להגיע אליו מוכן.

כיצד חוזרים.

 

הכנה לתפילה ח'

ספר נועם אלימלך – פרשת בא

….כדאיתא בגמרא חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללים והיינו שחשבו רוממות אל טרם התפללם ושוהין מלשון והאיש משתאה דהיינו בחושבם רוממותו וגדלותו הם מתמיהים על גודל תפארתו וכל אחד צריך שיחשוב רוממות אל עד מקום שידו מגעת בעולמות העליונים לפי מדרגתו ועל ידי זה הוא ממשיך את נשמתו למעלה בעולמות העליונים ומקבלת משם השפעת קדושה ויורדות למטה וזהו הפירוש בזוהר הקדוש מטי ולא מטי וזהו פירוש אין לך אדם שאין לו שעה פירוש אדם כזה שאין לו שעה זו לחשוב רוממות אל כנ"ל לא יהא נחשב בעיניך כאדם.

 

הכנה לתפילה ט'

שקט מסביב אפילו לא דבורי הנחיה.

הרפיה.

מחשבות זרות וסתמיות – תנו להם להכנס ולצאת  להתייחס אליהם כמו הפרעה קלה

כאילו שנכנס כעת לחדר אדם שאיני מכירו ומחפש משהו, תנו לו להסתדר לבד אל תפריעו לעצמכם  

דפדפו בסידור התבוננו בו במבט  מרחף.  

עצרו באופן שרירותי או מכוון באחת התפילות מתוך תפילות הבוקר.  

ברכות השחר, פסוקי דזמרה, מאורות , קריאת שמע, אחת הברכות מברכת שמונה עשרה, תחנון, ותנו לבכם לתוכן הדברים

נסו לקרוא אותם כאילו זו לכם הפעם הראשונה שאתם  נתקלים בדברים.

באיטיות בסבלנות.

פתחו לבכם לקראת הדברים תנו להם את המקום הראוי

 

בעזרת ה' כשנגיע כצבור למקום זה בתפילה אנא הכניסו את כוונותיכם פנימה.

 

הכנה לתפילה י'

כתוב רשימה של תנאים – הכשרות –כוונות,

שלכשהם מתקיימים תפילתך ממוקדת ומכוונת יותר.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

 

 

 

הכנה לתפילה י"א

תשמישי  הקדושה – תפילין

התבוננות  בתפילין  –

לאחר שבוע ללא תפילין  ננסה לראותן מחדש

 

1.      משש את התפילין  כשהן עדיין בתוך  התיק שלהן  .  שים לב לתחושות ולרגשות העולים .

 

2.       התבונן  בתפילין  –  סובב אותן  ,התבונן  בהם מכל צד. נסה לדמיין שזו לך הפעם הראשונה שאתה רואה 'דבר' כזה , מה אתה רואה  , אילו  מחשבות עולות  .

 

3.      אתה  עומד עם בנך בכותל  לפני הפעם הראשונה של הנחת התפילין  -אתה  נותן לו את התפילין ואומר לו   : ……………………………………………………………………………

 

4.      מה סוד התפילין   ?

 

 

הכנה לתפילה י"ב

 

דע לפני מי אתה עומד

 

לפני מי אתה עומד? פרט

 

דע – מה מהותה של ידיעה זאת?