הכנה לתפילת מנחה/ רחלי וינשטוק

ברכות כו ב:

יצחק תקן תפלת מנחה, שנאמר "ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב",

ואין שיחה אלא תפלה, שנאמר "תפלה לעני כי יעטף ולפני ה' ישפוך שיחו".

 

הראי"ה קוק. עין אי"ה ברכות כו:

שיחה, תקרא התפילה בשם משתתף עם צמחים ואילנות, שנקראו שיחים,

על שם הפרחת הנפש בכוחות חדשים, המסתעפים באופן טבעי ע"י רגשות הנפש בעבודה שבלב.

וזה המעמד ראוי ביותר לעת מנחת ערב, שהאדם קרוב להסיר מעליו הטרדות הזמניות,

אז תוכל נפשו להתרומם בטבעה, ורגשי קודש הטבעיים האצורים בתוכה לדבקה בא-לוקים חיים… יוסיפו פרי תנובה וישלחו בדים ופארות, להיות כדמות אילן רב ואחד השיחים.

 

1. שאלת סבב: מה זה בשבילי תפילת מנחה? מה היא מאפשרת לי בשונה מתפילות אחרות?

2. קראו את הגמרא במסכת ברכות: מה המשמעות של החיבור בין שיחה- תפילה- שיח השדה?
קראו כמה פעמים  המקור של הרב קוק: כל אחת מוזמנת לומר משפט או מילה שנגעו בה .

4. מה הקשר בין היכולת לשוחח לצמיחה? מה מיוחד בשעת תפילת המנחה שמאפשר צמיחה?

5.  עבודה פנימית לקראת תפילת מנחה- התבונני על מה שעברת עד עכשיו במהלך היום. מתוך כל מה שעברת- מה את מבקשת להצמיח ולהפריח בתוך נשמתך? (אפשר בזוגות, ואז פונים לתפילת מנחה, כל אחת מתפללת על חברתה)