והשיב לב עברינים/ לוי וינשטיין

עַל דַּעַת הַמָּקוֹם וְעַל דַּעַת הַקָּהָל בִּישִׁיבָה שֶׁל מַעְלָה וּבִישִׁיבָה שֶׁל מַטָּה

אָנוּ מַתִּירִין לְהִתְפַּלֵּל עִם הָעֲבַרְיָנִיםּ

 

דמיינו שהצהרה זו מתקיימת כפשוטה. מי לדעתכם היה מגיע לבית הכנסת? מי הדמויות המפתיעות ביותר שיכולים להגיע? מי הם בעצם העבריינים?

 

 

ספר שיחות מוהר"ן אות – עז

ודע שהכל אחד. שהמחלקת שבפרטיות בין איש וביתו וכיוצא כנ"ל הוא גם כן ממש המחלקת שבין המלכים והאומות. כי כל אחד מאנשי ביתו הוא בחינת אומה מיוחדת והם מתגרין זה עם זה כמו שיש מלחמות בין האומות. וגם אפשר להכיר כל אחד מאיזה בחינה של אומה הוא כי ידוע מדות האומות, שזה כעסן ורוצח וכיוצא. וכמו כן יכולין למצא בפרטיות בבני הבית. ואפלו אם אחד אינו רוצה לריב ורוצה לישב בהשקט ושלוה עם כל זה הוא מוכרח להיות גם כן בתוך המחלקת והמלחמות. כמו שנמצא בין המלחמות שבין המלכים והאומות שנמצא לפעמים איזה אומה שרוצה לישב בשלוה ואין רוצה שום מלחמה, אדרבא היתה מרוצה להשתחוות לחברו כמה פעמים. עם כל זה חוטפין אותה גם כן על כרחה בתוך המלחמה שזה אומר שיהיה מצדו וזה להפך עד שנלחמין עמו גם כן:

כמו כן ממש נמצא בפרטיות במלחמות הבית הנ"ל. כי האדם בעצמו הוא עולם קטן (קנז) ונכלל בו כל העולם ומלואו, מכל שכן האדם וביתו שנכללין בהם כל האומות ונלחמין ומתגרין זה בזה כנ"ל. ועל כן לפעמים כשאחד יושב לבדו ביער יכול להיות שיהיה נעשה משוגע. וזה נעשה מחמת שהוא לבדו ונכללין בו לבד כל האומות, והם מתגרין זה בזה והוא מוכרח להשתנות בכל פעם לבחינת אומה אחרת כפי התגברות אומה על אומה שהם כולם נכללין בו לבדו. ומחמת זה יכול להשתגע לגמרי מחמת התהפכות הדעות שבו על ידי התגרות האומות שנכללין בו לבדו כנ"ל. אבל כשהוא בישוב בין אנשים יש מקום להמלחמה להתפשט בכל אחד מהבני בית או בין השכנים כנ"ל. המחלקת שבבית הצדיק הוא גם כן בחינת מלחמות האומות כנ"ל. גם נכללין שם בחינת מלחמות השבטים שהיו נלחמין זה על זה; אפרים על יהודה וכיוצא (קנה). וכשיבוא משיח במהרה בימינו אז יתבטל כל מיני מחלקת ויהיה שלום גדול בעולם כמו שכתוב (ישעיה יא ט): "לא ירעו ולא ישחיתו" וכו' (קנט):

 

עבודה פנימית:

  • עם איזו אומה היית מתקשה להתפלל?
  • מי מהמשפחה, הגרעינית או המורחבת, מאלו שעמנו היום או מאלו שאינם עמנו, היה מקשה עליך להתפלל אילו היה נמצא לידך בימים נוראים?
  • איזו תכונה/כח/חלק/קול שלך מפריע לך להתפלל?
  • אילו נדרים פנימיים עליך להתיר בשביל לפתוח אפשרות להתפלל עם "עבריינים" אילו? [ניתן לקיים התרת נדרים]
  • ואילו הוא היה מקבל את ההזמנה, ומגיע, איך היתה נראית התפילה שלו? על מה היה מתפלל? איך היה מתפלל? נסה להתפלל את התפילה שלו.
  • האם יש קשר בין שלשת המימדים?

 

הִנֵּ֤ה אָֽנֹכִי֙ שֹׁלֵ֣חַ לָ/כֶ֔ם אֵ֖ת אֵלִיָּ֣ה הַ/נָּבִ֑יא לִ/פְנֵ֗י בּ֚וֹא י֣וֹם יְהוָ֔ה הַ/גָּד֖וֹל וְ/הַ/נּוֹרָֽא׃ כד וְ/הֵשִׁ֤יב לֵב־אָבוֹת֙ עַל־בָּנִ֔ים וְ/לֵ֥ב בָּנִ֖ים עַל־אֲבוֹתָ֑/ם פֶּן־אָב֕וֹא וְ/הִכֵּיתִ֥י אֶת־הָ/אָ֖רֶץ חֵֽרֶם׃