יציאה מן המיצרים – החלצות ממצב של תקיעות/ אורלי מלכיאל

שפת אמת על פרשת יתרו, כוונת מצות עשה ולא תעשה

"בפסוק זכור את יום השבת, אמרו חז"ל בשבת ניתנה תורה זכור בעיצומו של יום.. שבת יומא דזכירה ומביא זכרון לאיש ישראל שיזכור על מה נשתלח בעולם. דעולם הזה עולם השכחה. שהטבע משכח. ובאמת עיקר השכחה הוא כדי לשכוח הבלי עולם והטבע. וזה זכור ושמור שכולל מצוות עשה ומצוות לא תעשה. שתכלית המצוות להזכיר את האדם שנברא רק לעשות רצון קונו. ותכלית מצוות לא תעשה שבשמיעתן זוכין לשכוח הבלי עולם הזה. מצוות עשה מסייע אל הזכירה ומצוות לא תעשה אל השכחה. ובאמת בשעת קבלת התורה בהר סיני ראו בנ"י ונזכר להם בשלימות על מה נשתלחו בעולם. ולכן יצאה נשמתן. וכמו בעת חזרת הנשמה אחר מיתה שחוזרת למעלה ונזכרת מה שנשכח מאתה בעולם הזה, כמו כן בקבלת התורה נזכר להם העיקר. ונשאר מזכירה זו בשבת קודש. ובאמת זה חסד הגדול שעשה הקב"ה ביום השבת שלא להיות נטבעין לגמרי תוך הטבע. זה שנאמר "כי ששת ימים עשה ה'… וינח ביום השביעי" והניח יום השבת שלא נעשה בו מלאכה ממעשה בראשית, כדי להיות מקום חירות שלא לטבוע תוך הטבע. וזה הוכן לבני ישראל שהם בני עולם הבא, ושבת מעין עולם הבא.."

 

שפת אמת, פסח תרל"א-

בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים ואחר כך אמר: ואותנו הוציא. ונראה כי על ידי אמונה שיש יציאת מצרים לכל דור ודור נתגלה זה. ומהר"ל כתב כי בכלל היה כל אחד ביציאת מצרים רק חייב לראות כאילו יצא בפרט.. ויש לומר שעל ידי אמונה נכנס לתוך הכלל ובוודאי בכלל היה יציאת מצרים לנקודה הישראלית שמשם נמשך חיים לכל איש ישראל רק על ידי אמונה באין לזה. ואחר שרואה עצמו כאילו יצא, ויודע ומאמין כי גם ההארה שיש לו לא היה לולי יציאת מצרים. על ידי זה נתגלה לו שרואה איך יוצא באמת. וכן הפירוש בסיפור יציאת מצרים אפילו כולנו חכמים כולנו נבונים כולנו יודעים את התורה חובה עלינו לספר ביציאת מצרים.. כי אף שהוא חכם דבוק בה' חיים יש לו לידע כי כל זה על ידי יציאת מצרים שהאמת כן רק שצריך לברר זה על ידי אמונה, והוא הסיפור לשון בירור וגילוי מפורשת, כי בכל דור יש יציאת מצרים לפי ענין הדור וכל זה היה בשעת יציאת מצרים. וכפי אמונת האדם כאילו יצא נתגלה בחינה זו ומרגיש מיציאת מצרים של עתה ויוכל לצאת כל אחד ממיצר שלו.

 

תרגיל דמיון – יציאה מן המיצרים – החלצות ממצב של תקיעות

(נסמך על ד"ר ג. אפשטיין, רופא פסיכיאטר בספרו "דמיון מודרך".  ספרו מבוסס על שיטת ריפוי ועבודה עם דמיון שפיתחה גב'  קולט אבולקר מוסקט.)

התרגיל:

חשבי על מיצר, קושי, מצב שאת מרגישה בו חסומה ותקועה ושהיית רוצה לצאת ממנו.

שבי במצב נח נשמי ונשפי 5 נשיפות ארוכות.

דמייני את עצמך עומדת בפתחו של מבוך

דמייני את עצמך מגיעה בדרך פלא לפתח היציאה לחופשי מן המבוך

דמייני את עצמך בצורה מפורטת כיצד את נראית, מרגישה ומי ומה סובב אותך כשאת ביציאה מן המבוך

שמחה, מחייכת, משוחררת לגמרי מהמיצר והתקיעות שבחרת. נסי לראות תמונה זו במלא הצבע והחושים.