"כל היום היא שיחתי"- שאלות יוצרות שיח פנימי ללימוד/ רחלי וינשטוק

אחד המאפיינים שמבדילים חבורה משיעור תורה רגיל, זה השיח המשותף הנוצר סביב המקור הנלמד.

יצירת השיח מתאפשרת דרך שאילת שאלות פותחות את הלב ומזמנות הקשבה פנימית למקור.

המנחה תפקידו לפתוח בשאלה, לשקף את העונים, ולהוסיף מילים שיכולות להרים את השיח למפגש בין לומדי החבורה, לחיבור למקור הנלמד ולצור תשתית שמכינה את הלב לקראת העבודה הפנימית.

חשוב שהשאלות ישאלו לאחר הבנת הפשט של המקור.

דוגמאות לשאלות לאחר שלב הלימוד:

1. איזה תחושה עלתה כשקראת את המקור?
2. איזה חלק של המקור נגע בך במיוחד?
3. איזה משפט/ מילה מתוך המקור שקראנו ריגש אותך?
4. כל אחד יהדהד לחלל החדר מילה שנגעה בו במיוחד מהמקור שקראנו וכולם חוזרים אחריו.
5. האם חשת פעם את מה שמתאר המקור?
6. עם מה מהדברים שקראנו הזדהית במיוחד? מדוע?
7. מה הפתיע אותך במה שקראנו? מדוע?
8. לו היית פוגש את כותב הטקסט, מה היית אומר לו?
9. פנה אל אחת מהדמויות המופיעות בטקסט, איזה שאלה היית רוצה לשאול את הדמות?
10. מה אתה רוצה לקחת לחייך מתוך המקור שלמדנו?
11. איזה שינוי היית רוצה שיתחולל בך מתוך המקור שקראנו?
12. איזו תפילה נובעת מתוך המקור שקראנו?