עבודה פנימית לפרשיות 'ויגש' 'ויחי' ו'שמות'/ הרב יהושע אנגלמן

1. ויגש – דברי יהודה ליוסף, מה פירוש "ויגש" – באיזה מרחק מציבים עצמנו מול בן-שיח . מול הקב"ה? קחו חלק מדברי יהודה ואמרו אותה לבן זוג שלידכם.
2. ויחי – מה זה "לברך" מישהו לעומת לאחל?  איך דברי יעקב לבניו, גם שמעון ולוי, הם ברכה? האם אנחנו יכולים לברך ככה? אולי "גדול ה' ומהולל מאד" זה גם ברכה. מתי הרגשתם שאתם מברכים, או מתברכים?
3. שמות – מפגש משה עם ה'. אפשר להתחיל ב"ברכה ראשונה": מי האנכי שאני משאיר בחוץ? מי בפנים?. הצעה שיאמרו בנוסח הבא:  "אני משאיר בחוץ את יהושע ש…" אפשר ללמוד בזוגות הדו שיח של משה עם ה', ואחר כך בזוגות: שאחד יאמר את דברי משה ואחד את מענה ה', אחר-כך שיגידו הדברים במילים וניסוחים שלהם, אבסטרקטיים גם, וישאלו ויענו עם בני הזוג. אפשר לחזור על משפט כמה פעמים. איך שאלות אלו רלוונטיות לנו? דו-שיח פנימי או חיצוני? האם המענה מיידי? ואולי תפילה זה לעמוד בשאלה מול ה' – "האם אתה מתכוון לרפאות חולה, לחונן דעת, להשיב שופטנו?  והאם נוכל לשאול שאלות אלו ואחרות בתפילה ולהישאר בשאלה?